Dự án

Khu đô thị Tân Lập – Thịnh Đán

  KHU ĐÔ THỊ TÂN LẬP – THỊNH ĐÁN
  Vị trí: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
•  Quy mô: 6.2ha
•  Số phân khu: đang cập nhật…
•  Loại hình: đang cập nhật…
• Phát triển bởi: Công ty Cổ phần LVR Group

Bài viết liên quan