Dự án

Khu dân cư thương mại Minh Phương

  KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG
  Vị trí: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
•  Quy mô: ~1.9 ha
•  Số phân khu: đang cập nhật…
•  Loại hình: đang cập nhật…
• Phát triển bởi: Công ty Cổ phần bất động sản Liên Việt Hoàng Gia

Bài viết liên quan