Dự án

Khu đô thị Sông Công

  KHU ĐÔ THỊ SÔNG CÔNG
  Vị trí: Tân Quang, Thái Nguyên
•  Quy mô: ~21 ha
•  Số phân khu: đang cập nhật…
•  Loại hình: đang cập nhật…
• Phát triển bởi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thành

Bài viết liên quan