Dự án

Khu dân cư thương mại Đồng Tâm

  KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI ĐỒNG TÂM
  Vị trí: Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
•  Quy mô: ~9 ha
•  Số phân khu: đang cập nhật…
•  Loại hình: đang cập nhật…
Phát triển bởi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thành

Bài viết liên quan