Dự án

Khu dân cư Hương Sơn

  KHU DÂN CƯ HƯƠNG SƠN
  Vị trí: Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
•  Quy mô: ~4 ha
•  Số phân khu: đang cập nhật…
•  Loại hình: đang cập nhật…
• Phát triển bởi: Công ty Cổ phần bất động sản Liên Việt Hoàng Gia

Bài viết liên quan