Dự án

Khu đô thị Thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên

  KHU ĐÔ THỊ THỊ TRẤN CỔ PHÚC
  Vị trí: Thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
•  Quy mô: ~29 ha
•  Số phân khu: đang cập nhật…
•  Loại hình: đang cập nhật…
• Phát triển bởi: Công ty Cổ phần Tập đoàn TTL

Bài viết liên quan