Tin tức chung

Đến 30/9, sẽ điều chuyển dự án đầu tư công giải ngân dưới 60%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ ngân dưới 60% kế hoạch.

Thi công dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 57 (Bến Tre) với chiều dài toàn tuyến 39,19 km, có tổng mức đầu tư 875 tỉ đồng. Ảnh Công Trí-TTXVN

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ về giải ngân vốn đầu tư công đã được Chính phủ đề ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo số 5876/BC-BKHĐT gửi Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương được giao từ đầu năm.

Các dự án này sẽ điều chuyển cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ theo quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các địa phương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công mới và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trước ngày 15/9/2021.

Bên cạnh đó, Bộ này yêu cầu các địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tế, đảm bảo về thời gian, chất lượng, khả thi; đồng thời, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò tiên quyết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động bố trí một phần vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 để chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; trong đó, ưu tiên dự án khởi công mới năm 2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chứ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn. Bộ cũng tăng cường hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Mặt khác, đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 8 tháng năm 2021, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước ước thực hiện trên 187.285 tỷ đồng, đạt 40,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 46,41% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, vốn trong nước đạt 44,7%, vốn nước ngoài đạt 7,94%.

Tiến độ giải ngân 8 tháng đầu năm 2021 chậm hơn so với cùng kỳ năm 2020 do đặc thù của năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Bài viết liên quan