Tin tứcTin tức tập đoàn

Toạ đàm báo cáo khảo sát hệ sinh thái giáo dục và đào tạo Tập đoàn Vạn Thành

Chiều ngày 28/03/2024, tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam (VECI) đã diễn ra buổi toạ đàm giữa VECI với đại diện Tập đoàn Vạn Thành về nội dung báo cáo khảo sát hệ sinh thái giáo dục và đào tạo Tập đoàn Vạn Thành. Thành phần tham dự gồm có đại diện BLĐ Tập đoàn Vạn Thành, Đại diện Ban Giám hiệu, Ban giám đốc các đơn vị giáo dục nằm trong Hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn, Cố vấn chiến lược và các thành viên team VECI.

Trong thời gian qua, Cán bộ Tập đoàn Vạn Thành đã phối hợp Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Giáo dục Việt Nam đi thực tế các đơn vị giáo dục của tập đoàn trên khắp cả nước với mục đích đem lại góc nhìn đa chiều về hệ thống giáo dục của Tập đoàn làm căn cứ đưa ra báo cáo khảo sát và đề xuất khuyến nghị chính xác và hiệu quả.

Sau khi nghe GS. CVCL Công ty VECI trình bày báo cáo khảo sát và đề xuất khuyến nghị phát triển hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Vạn Thành. Tiến sĩ Nguyễn Văn Liên và Tiến sĩ Nguyễn Khắc Tuệ hoàn toàn nhất trí, tin tưởng và đánh giá báo cáo khảo sát, đề xuất khuyến nghị của bên tư vấn và khẳng định kết quả khảo sát hệ sinh thái giáo dục từ VECI với những số liệu định tính và định lượng hết sức chính xác. Tiến sỹ Nguyễn Văn Liên – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhấn mạnh những đề xuất khuyến nghị từ VECI là một trong những cơ sở tham khảo để Tập đoàn Vạn Thành đưa ra những quyết định phát triển hệ sinh thái giáo dục. Tiếp đó, đại diện các Hiệu trưởng, các Giám đốc trung tâm trong Hệ sinh thái đã có những đóng góp, những kiến nghị với mong muốn Hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn phát triển một cách bền vững.

Kết luận buổi toạ đàm, hai bên thống nhất các báo cáo khảo sát và đề xuất kiện nghị xây dựng hệ sinh thái giáo dục Tập đoàn Vạn Thành. Nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn thông qua bốn kiến nghị:

  1. Xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn đến năm 2030 và tầm nhìn 2035.
  2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị giáo dục và đào tạo.
  3. Phát triển “bổ sung” một số trường PT (định hướng nghề) để kết nố với các trường cao đẳng nghề và trường PTLC để kết nối với trường MN.
  4. Thành lập Ban phát triển trường của Tập đoàn để tư vấn, hỗ trợ các trường trong xây dựng trường mới và tái cơ cấu các trường đang hoạt động của Tập đoàn.

Buổi toạ đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi, đạt được tính thống nhất cao làm tiền đề cho việc triển khai các công việc trong thời gian sắp tới.

Bài viết liên quan