Tin tứcTin tức chungTin tức tập đoàn

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024

Ngày 29/01/2024,Tập đoàn Vạn Thành đã long trọng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Tập đoàn, đã diễn ra tốt đẹp với những báo cáo tổng kết kinh doanh và chiến lược mới phù hợp với khẩu hiệu ứng biến linh hoạt, thích nghi phát triển, kiên định mục tiêu đề ra.

Tham gia buổi tổng kết có Ban cổ đông, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc tập đoàn, Lãnh đạo các công ty thành viên, các Trưởng phòng, để họp bàn, báo cáo tổng kết 6 tháng cuối năm 2023 và đưa ra chiến lược nhiệm vụ năm 2024.

Các Giám đốc Dự Án lần lượt báo cáo tiến độ, kết quả 06 tháng cuối năm 2023 và đưa ra những kế hoạch, chiến lược cho năm 2024 dự án mình đang phụ trách. Bản báo cáo của các trưởng bộ phận đã nhận được rất nhiều đóng góp, phản biện từ Ban lãnh đạo Tập đoàn, các đại biểu tham dự hội nghị, giúp cho các trưởng bộ phận hoàn thiện kế hoạch của dự án mình phụ trách, phù hợp với kế hoạch, chiến lược chung của Tập đoàn.

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Liên – Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng kết lại hoạt động trong năm 2023 và đưa ra chiến lược năm 2024, đặc biệt nhấn mạnh ở các biện pháp tái cơ cấu và tinh gọn bộ máy linh hoạt, tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ thích nghi với sự thay đổi của thị trường,hoàn thiện hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thành, kiên định với các mục tiêu để hoàn thành các kế hoạch đề ra cho năm 2024

Ban lãnh đạo, nhân viên toàn Tập đoàn cùng nhau chinh phục những thử thách mới, những mục tiêu mới đã đề ra trong chiến lược kinh doanh, để về đích năm 2024 một cách toàn thắng và trọn vẹn nhất.

Chúc cho Tập đoàn Vạn Thành sẽ có kết quả kinh doanh xuất sắc và về đích thành công trong năm 2024 và xa hơn nữa.

.

Bài viết liên quan