Tin tức chung

Đánh giá tiến độ triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 23/8, đồng chí Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương và đơn vị tư vấn về tiến độ triến khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh; đại diện các đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo về tiến độ công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh gồm 3 nội dung chủ yếu:

Một là, phân tích, đánh giá thực trạng, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Yên Bái và thực trạng phát triển kinh tế – xã hội.

Hai là, xây dựng quan điểm, mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn  tỉnh.

Ba là, các nội dung đề xuất, nghiên cứu để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của tỉnh cũng như các quy định hiện hành, đơn vị tư vấn đã xác định được 33 nội dung đề xuất nghiên cứu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; các nội dung tích hợp đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Theo đánh giá chung, việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh hiện đang chậm so với tiến độ đề ra, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương cũng như kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh 5 năm, giai đoạn 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID – 19; do việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các ngành, các địa phương với đơn vị tư vấn chưa được thực hiện thường xuyên, nội dung số liệu chưa thống nhất. Cùng với đó, quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng chưa được phê duyệt nên việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất chuyên ngành, kỹ thuật chưa có cơ sở, gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần xác định rõ mục tiêu phát triển cho Yên Bái đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đặt trong bối cảnh phát triển chung của quốc tế, quốc gia và vùng trung du, miền núi phía Bắc; việc lập Quy hoạch phải gắn với không gian phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời việc lập Quy hoạch tỉnh phải đồng nhất, không phá vỡ các quy hoạch đã có của các địa phương, xác định rõ các thế mạnh phát triển của tỉnh và có sự khác biệt so với các địa phương khác; cách thức phối hợp giữa liên danh tư vấn với các sở, ngành, địa phương để thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn trong thực hiện lập Quy hoạch tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc lập Quy hoạch tỉnh hiện đang chậm so với tiến độ đề ra, do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn cần phải nỗ lực hơn nữa và có các giải pháp phù hợp để việc lập Quy hoạch tỉnh đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tham gia. Quá trình triển khai phải đánh giá đúng thực trạng, phát huy tiềm năng, cơ hội nổi trội, khác biệt và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Yên Bái; nhận diện và khắc phục được những khó khăn, thách thức, những rào cản trong quá trình phát triển và khai thác tốt các nguồn lực để Yên Bái phát triển.

Đơn vị tư vấn cần bám sát chủ trương, định hướng phát triển của Trung ương, các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế của các địa phương trong tỉnh. Quá trình lập Quy hoạch tỉnh phải thường xuyên cập nhật, bổ sung các nội dung quy hoạch của quốc gia, quy hoạch vùng, hướng tới mục tiêu  xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các nội dung mà đơn vị tư vấn đã đưa ra, nhất là quan tâm nội dung Yên Bái hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn trong triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ đề ra.

Bài viết liên quan