Tin tức tập đoàn

Họp tổng kết 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Ngày 08/08/2022, Tập Đoàn Vạn Thành đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ triển khai 06 tháng cuối năm. Tham dự buổi họp có Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, và các cán bộ ban phát triển dự án.

Tại buổi họp, các phòng ban đã tổng kết lại những điều đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022, những mặt hạn chế vướng mắt khi trong quá trình làm, đồng thời đưa ra hướng giải quyết và khắc phục những hạn chế đó. Cùng với đó là mục tiêu 06 tháng cuối năm mà các phòng ban đặt ra cũng như cách triển khai để đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng nhất. Bắt đầu xây dựng KPI cho từng bộ phận.

Buổi họp cũng đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển và đổi mới của Tập đoàn, khi các vấn đề được mở ra và đối chất trực tiếp, được giải quyết công khai và triệt để. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc cũng đưa ra phương hướng phát triển cho Tập Đoàn và nhấn mạnh giá trị về  Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi của Tập Đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Để gắn kết tình đoàn kết giữa các cán bộ với nhau, cuối buổi hội nghị tập đoàn cũng đã tổ chức 01 bữa tiệc sôi động, xua tan không khí căng thẳng của buổi họp.

VẠN SỰ THÀNH CÔNG là mục tiêu mà tập đoàn chúng tôi luôn hướng tới cũng như kim chỉ nam của tập đoàn. Chúc cho tập đoàn Vạn Thành ngày một lớn mạnh, và hoàn thành các mục tiêu 06 tháng cuối năm đưa ra.

Bài viết liên quan