GIỚI THIỆU

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

TẦM NHÌN

 • Trở thành doanh nghiêp đứng đầu cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thuê và cho thuê lại
7M0A0202

SỨ MỆNH

 • 1, Nhân viên đối với Nhân viên

   Con người chính là tài sản đáng quý nhất, Vạn Thành Group xây dựng một môi trường yêu thương nhau, trong quá trình làm việc và trao đổi đóng góp giữa các thành viên mang tính xây dựng, không chì chiết.

  2, Nhân viên đối với Công ty

  Nhân viên trong công ty phải luôn luôn trau dồi, học hỏi, không ngừng rèn luyện phát triển bản thân để có các đức tính cần:

  • Trung Thực
  • Trách nhiệm
  • Uy Tín
  • Minh Bạch
  • Yêu thương
  • Máu lửa

SỨ MỆNH

 • Các thành viên trong công ty đều hiểu được rằng, chính khách hàng là người trả lương cho chúng ta, nên trong công việc dù mọi hoàn cảnh chúng tôi luôn tự nhắc nhở rằng phải mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất với một dịch vụ tốt nhất và “Khách hàng luôn là thượng đế”

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP

 • Đa ngành nghề: Xuất phát từ dịch vụ bất động sản nhưng Đất Xanh không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển sang các ngành khác, đem lại giá trị gia tăng cho xã hội.

TRIẾT LÝ XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP

 • Hiệu quả: Tiêu chí đánh giá và thước đo sức mạnh của Vạn Thành Group là hiệu quả. Trong mọi tình huống hay hoàn cảnh phải xây dựng công ty hiệu quả.
 • Vĩ đại: Định hướng xây dựng tổ chức trở nên vĩ đại để cạnh tranh và dẫn dắt thị trường trong và ngoài nước. Vạn Thành Group không chỉ cạnh tranh nội địa mà còn định hướng phát triển ra quy mô toàn cầu.